Pakalpojumi

Īstenosim klientu apkalpošanu Jūsu vārdā, Jums piemērotā veidā un laikā. Tas nozīmē, ka Jūs nosakāt savu klientu apkalpošanas centra darba laiku, izvēlaties, kā klients sazinās: pa telefonu, e-pastu, pastu, internetu vai izmantojot kādu citu saziņas līdzekli. Ja vēlaties organizēt aptaujas, klientu spēles un citas viņiem domātas akcijas, sniegsim palīdzību to administrēšanas procesā/ organizēšanā.

Ja izvēlēsieties izmantot mūsu pakalpojumus, izvairīsieties no daudzu klientu apkalpotāju algošanas.

Kāpēc mēs esam vislabākie?

  • Piedāvājam unikālu valodu izvēli
  • Piedāvājam gabaldarba izcenojumu (nevis minūtes)
  • Mums patīk mūsu darbs